„Най-голям урок на света“

На 28 септември  учениците от 8а, 9а, 10а и 11а участваха в „Най-голям урок на света“-  инициатива на УНИЦЕФ България. Темата на урока целеше запознаване с „Глобалните цели за устойчиво развитие“.

Учениците работиха на групи, като търсиха отговор на въпросите: Кои са най-големите проблеми пред човечеството днес? Способен ли е човек да спре негативните въздействия, които застрашават Земята?

Чрез анимация се запознаха с плана на ООН, зад който застават държавите, за да помогнем на планетата Земя и какви са Глобалните цели за устойчиво развитие.

Всяка група имаше за задача да работи по една от Глобалните цели, като оцени – полезни ли са конкретните дейности за постигане на тази цел, или са необосновани и неполезни, учениците трябваше да дадат и свои предложения за решения и действия.

Всеки екип сподели своите виждания и предложения за действия.

Учениците направиха постери, като изложиха своите отговори на въпроса: „Защо за мен е важно през 2030 г. да живея в свят, в който сме постигнали Глобалните цели?“

Обединихме се около идеята, че ако искаме да помогнем на Земята, трябва да сме единни.