Ученици от ПГСС на практика в Германия

От 28.06.2015 до 11.07.2015 20 ученика от  ПГСС гр. Чирпан участваха в практика в регион Лайпциг/Шкойдиц  във връзка с осъществяването на проект „Предприемчиви и“ конкурентноспособни  чрез иновации от стажуване в Германия“   по програма Еразъм +.

Бенефициентите бяха настанени във фирми ,съобразно тяхното професионално направление. Те бяха разпределени във фирми в Лайпциг: Виталис, Дом за стари хора“Ам розентал“, Немски пощи „DHL”-столова, Кафене казино в TÜV, Бистро в био сити.

При протичане на практиката в предприятията  учениците се запознаха с местните фирми и се интегрираха в техните работни процеси.