Нов спечелен проект от ПГСС по програма ЕРАЗЪМ +

1533123_10206849500295599_993593992_n

[google-translator]

Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан е спечелила поредния проект за ученици по програма Еразъм +,  за образователна мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование на стойност 55 887 евро.

Темата на проекта е „Превръщане на добрия европейски опит в ресторантьорството и туризма в печеливш  бизнес“.

Чрез този проект  се цели  да се подготвят  младите хора като квалифицирани, мотивирани и предприемчиви специалисти, конкурентноспособни на пазара на труда. За постигане на целта е необходимо обучаваните да притежават компетенции за среден специалист.

Ползватели ще бъдат  25 момичета и момчета, обучаващи се в ПГСС от девети до единадесети клас, от професиите “ Ресторантьор“ ,“ Организатор на туристическа агентска дейност“ и “ Икономист“, които ще проведат двуседмична практика в района на Милано с партнирането на Мост Консулт на реални работни места.

Професиите “ Ресторантьор“ и “ Организатор на туристическа агентска дейност“, са нови за училището и са в отговор на изискванията на най-бързо развиващия се сектор в България -туризма.

Подготовката на специалисти за този сектор изисква тя да бъде съобразена с динамичното развитие на новите технологии в заведенията за отдих и хранене и непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите.

Мобилността ще осигури на ползвателите съответствие между професионалната подготовка и изискванията на пазара на труда в актуален и перспективен план. Те ще повишат своята квалификация, производителност и адаптивност, ще развият комуникативните и езиковите си компетенции .