Набиране на кандидати за разкриване на курс за придобиване на правоспособност категория “Твк”