Среща в Румъния по проект по програма „коменски“

[google-translator]

В периода от 19.04.2015 г. до 24.04.2015 г. група ученици  и преподаватели от ПГСС взеха участие в работна среща по проект № LLP-2013-COM-MP-108 „Изправени пред проблемите в климата през 21 век” в гр. Мачин, Румъния.