18 УЧЕНИКА ОТ ПГСС СЪС СТИПЕНДИИ ОТ „БЪДЕЩНОСТ“ АД

[google-translator]

На 26.03.2015год. се проведе среща на учениците от ПГСС с члена на Съвета на директорите на „Бъдещност“ АД гр. Чирпан г-н Георги Зъбчев. Директорът на училището г-жа Тотева запозна присъстващите със списъка на одобрените 18 ученици от 11 и 12 клас, които ще получават стипендии, предоставени от „Бъдещност“ АД. Г-н Зъбчев разясни характера на работата на предприятието и проведе вълнуващ разговор с учениците, като ги покани на място да се запознаят с дейността на завода.