Пореден спечелен проект

[google-translator]

Училищното настоятелство към Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан” спечели проект по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, мярка 323Б – ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, на тема: „ЧИРПАН – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ”.
Опитът на Настоятелството да организира инициативи, като: Дегустационна вечер на вина от Чирпанския регион, разиграване на ритуала „Зарязване“ на празника Трифон Зарезан и др., ни провокира да търсим нови възможности за опознаване и съхраняване на културните ценности.
Планираните дейности по проекта са в съответствие с целите и приоритетите на Стратегията за местно развитие. Проектното предложение ще се реализира съвместно с МИГ-Чирпан и ще позволи по атрактивен начин да се представят пред обществеността характерните за чирпанския регион бит, традиции и занаяти.
Идеята ще се реализира чрез рекламно-информационната кампания за културното наследство в региона и чрез организиране на общоградско изложение, под надслов: „Бит и традиции в чирпанския край“.
Желанието ни е, чрез творческия подход на младите хора, избрали професионалното образование в ПГСС, жителите и гостите на Чирпан да опознаят по-пълно местните култура и бит, като се докоснат до традициите и занаятчийството, свързани с винопроизводството, селското стопанство, селския и културния туризъм.