Начално военно обучение

[google-translator]

На 18.11.2014 год.с учениците от 10 клас се проведе практическо занятие по начално военно обучение в поделението в с. Свобода .