Занятие за действия при пожар

[google-translator]
На 09.10.2014год. в ПГСС гр. Чирпан се проведе учебна евакуация на учениците и личния състав с цел да се провери готовността за действие при пожар.Беше направена демонстрация на различни видове пожарогасители и работа с тях.