Участие на преподавателите от ПГСС в научно- практически семинар

[google-translator]

На 07.06.2014 преподавателите от ПГСС взеха участие в научно- практически семинар на тема „Работа в екип и развитие на педагогическите колективи“ ръководен  от доц. Стоил Мавродиев.