Новини от ЕКОклуб ПГСС, град Чирпан

[google-translator]

На 25 и 26 април 2014г, в град Сливен се проведе обучителен семинар на Националния ученически Екопарламент. В семинара участие взеха и учениците от ЕКОклуб ПГСС, град Чирпан, с ръководител г-жа София Генова.

Обучението е по проект „Младежи за устойчиво развитие“, който се реализира в партньорство с Асоциацията на еколозите от общините в България. Целта на проекта е повишаване приноса на Националния ученически екопарламент за устойчиво развитие и опазване на околната среда.

По време на двудневното обучение се проведоха лекции, игри в групи, дискусии, работа по проектна задача и презентиране на екоидеи.

На 26 април всички участници се включиха в инициативата „Да изчистим България за един ден!“. За пореден път учениците от ПГСС показаха ентусиазъм и екипност и в тази благородна дейност.

В края на обучението всеки от участниците – учители и ученици, получиха сертификат за обучение по темите: „Околна среда и устойчиво развитие“, „Права на детето“ и „Лидерство“. Като членове на националния ученически екопарламент учениците от ЕКОклуб ПГСС ще разработят проектно задание, за училищни инициативи с екологична насоченост, като целта е да се проведе кампания за информиране на  обществеността, относно активността на младите хора в тази посока.

Младите хора от ЕКОклуб ПГСС са изпълнени с идеи, вяра и ентусиазъм за да дадат своя принос за по-красив и по-зелен свят!

Нашата визия:

Ученици и учители  от ЕКОклуб ПГСС, град Чирпан имат отношение към природата!

Нашият девиз:

Няма нищо по-ценно от природата!  Нека я опазим заедно!

Нашето мото:

Подай ръка на природата! Тя има нужда от теб!