Откриване на изложба „Знам, мога, правя“

Професионалната гимназия е ПЪРВОТО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ в община Чирпан. Гордеем се, че то става все по-популярно сред младите хора и техните родители – с новаторския си дух, с възможностите за личностно развитие на учениците, с професионализма на педагогическите специалисти и модерната образователна среда.
Темата на иновацията, по която работим от години е: „Проектно-изследователския подход в обучението“, и се прилага по няколко учебни предмета.
Днес, 15 декември, в конферетната зала на ПГСС, се проведе поредна училищна инициатива по НП „Иновативно училище“.
Открита бе изложба, под надслов: „Знам, мога, правя“, на ученически проекти по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.
Проектите са изработени от 65 ученика от VIIIA, VIIIБ, VIIIВ, IXА, XА, XБ и XВ класове. Създадени са по изучавани структури и процеси от учебното съдържание по двата предмета. Модели, постери, кръстословици, презентации, видеоуроци бяха създадени с отношение и много желание.
Под ръководството на преподавателите, г-жа София Генова – главен учител по биология и ЗО и г-жа Галина Матева – старши учител по химия и ООС, учениците се впуснаха в предизвикателството и показаха, че сложното знание може да се претвори в ръчно изработени продукти – достъпно и разбираемо. Проучваха информация и учеха чрез правене.
Директорът на училището, г-жа Таня Тотева отличи с грамоти всички участници, като ги поздрави за положения труд и творческия прочит върху иначе сложното знание.
След снимките за спомен, се разделихме удовлетворени и с нови идеи, до следващата инициатива!