В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО

В ПГСС силно вярваме, че за възпитанието на новото поколение са нужни усилия и подходи много над познатото писане на домашни.
Да се обърнем към изкуството винаги е правилна посока, независимо от времената, в които живеем.
Благодарение на успешно ни партниране  с  @Драматичен Театър „Гео Милев“ , ученици от ПГСС, с ръководител Таня Радичкова, посетиха премиерата на театралната постановка „Ние врабчетата“ , по Йордан Радичков.
Част от учениците са участници в новосформираната творческа група  „ТеАтРаЛи-ФиЛмАрИ“ по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.