Професионална гимназия по селско стопанство взе участие в кампанията „Хартиена надпревара“. Учениците от Еко-клуб и клуб „Гражданско образование“ организираха събирането на стара хартия в училище. Днес, 420 кг. хартия отпътува за рециклиране.
Видяно от София Генова в 9:43 ч.