Днес 11 май в деня на Св. Св. Кирил и Методий Професионална гимназия по селско стопанство представи на бъдещите осмокласници професиите и специалностите, по които ще се обучават учениците през новата 2023-2024 година. Панорамата на професионалното образование бе посетена от седмокласници и техните родители . На информационния щанд бяха представени извънкласни дейности и инициативи, в които училището е участвало. Ученици от ПГСС раздаваха брошури с предлаганите професии и други информационни материали. Инициативата бе повод да се срещнат настоящи и бъдещи ученици на ПГСС.