Покана от учениците от 12В клас към класния им ръководител г-жа Галина Матева да присъства на абитуриентския им бал.