27.03.2023г. –  ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ

На 27.03.2023г. Професионална гимназия по селско стопанство,гр.Чирпан взе участие в Деня на европейските автори. Този ден се организира  по инициатива на Европейската комисия, ръководена от комисар Мария Габриел, чиято цел е да свърже по-младите поколения с четенето на книги и да им помогне да открият разнообразието на европейската литература.

Денят на европейските автори цели да открои литературата като начин за представяне   богатствата на европейската култура.

Инициативата бе организирана от преподавателите по български език и литература – г-жа Минка Петкова и г-жа Мария Иванова. Събитието се проведе в конферентната зала на училището, в  присъствието на директорите на училището, учители и ученици. Специален гост  на Деня на европейските автори бе Тихомир Иванов, популярна личност в гр.Чирпан, написал книгата „Ел Камино“. Той ни прочете част от своите послания в книгата си. Предоставена му бе и книгата“Дядо Горио“от Оноре дьо Балзак, от която бе прочетена  част от края на творбата, която има поучителен характер.Избрана е тази книга, защото тя не е само популярна, но е включена и в програмата по литература за девети клас.