Днес 14 март – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА, учениците от клубовете „Информационни технологии“ и „Компютърна графика“ от Професионална гимназия по селско стопанство, с ръководители Галя Нинова и Мирослав Йорданов, подредиха изложба с макети, проектирани от тях и отпечатани на училищния 3D принтер. Фоайето  бе озвучено от музика, защото математиката и музиката са пряко свързани.   За  математикът числата са ноти, по които той свири. Всеки, който разбира формулите, чува отдалечена музика. Формулите оживяват в неговия ум и мелодията се заражда в главата му. Музикантът не може без математика и един математик не може без музика.  Наслада за тях бе Музиката на числото Пи – БЕЗКРАЙНИЯТ КОД НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО.