На 9 декември, учениците от Еко-клуб при Професионална гимназия по селско стопанство– Петя, Християна, Силвия, Теодор /от IXА клас/ и Йоанна, Стефан, Тодор и Иван /от IXБ клас/ участваха в откриване на зоната за компостиране на органични отпадъци в ж.к. „Младост“, реализирана по проект на община Чирпан.

В работната програма на еко-клуба се предвижда учениците да разработят електронна брошура за технологията на компостирането и ползите от него, както и други идеи свързани с опазване на околната среда.