На 01.12.2022 год. ученици, учители и служители от ПГСС гр. Чирпан, отбелязаха Световният ден за борба със СПИН. Училищната комисия  за превенция на противообществените прояви на учениците с председател г-жа Светлана Дакова изготви презентация, свързана със симптомите на заболяването и начините за предпазване от СПИН.