Изложба „ЗНАМ, МОГА, ПРАВЯ“ – дейност по НП „Иновативно училище“

От 2018/2019 г. ПГСС е иновативно училище. Иновацията за настоящата учебна година е „Проектно-изследователският подход в обучението по български език и литература, история и цивилизации, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда“.

На 30.11.2022г. се проведе поредна дейност, заложена проекта – откриване на училищна изложба „Знам, мога, правя“, представяща модели на структури и процеси, изучавани по учебните предмети: биология и ЗО – с ръководител г-жа София Генова, химия и ООС – с ръководител г-жа Галина Матева и микробиология – с ръководител г-жа Димитрина Иванова.

Изложените проекти имат особена стойност, защото са изработени от учениците на Професионалната гимназия, с много желание и креативност. 

Компетентно жури, в състав: г-жа Таня Тотева – директор на ПГСС, г-жа Емилия Рашева, зам. директор по учебно-производствена дейност и г-жа Галя Нинова – зам. директор по учебната дейност, предварително разгледа изготвените от учениците модели. Чрез оценъчни карти, по критерии и показатели бяха оценени всички изложени проекти, а най-оригиналните от тях – отличени. Журито прецени, че е добре тази креативност да се възнагради и присъди по две първи, две втори и две трети места за всяка учебна дисциплина.

Водещи на инициативата бяха Анелия Иванова, ученичка от IX“А“ клас и Йоанна Стефанова, от IX“Б“ клас. Те поздравиха всички ученици, взели участие в изложбата и поканиха директорът на ПГСС, г-жа Таня Тотева да връчи грамоти и награди на отличените.

Иновативният подход развива и надгражда ценни личностни качества. Насърчава желанието за учене с разбиране, надгражда умения, дава възможности за креативност и изява – все неща, заложени в Стратегията за развитие на Професионалната гимназия.

Изложбата предизвика интереса на всички и породи нови идеи за бъдещи инициативи!