Учениците от 9А клас професия „Ресторантьор“ и 9Б клас професия „Техник по транспортна техника“ под ръководството на преподавателят си по английски език г-н Янко Петков представиха презентации и проекти по следните теми: България, държави в ЕС, държави в света, Британски монарси и американски президенти.