Ученици от 12 а клас, специалност „Ресторантьор“, изучаващи Чужд език по професията – Английски език с г-жа Ширин Исмаилова, представиха свои презентации на тема Cooking Methods.