Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения, ученици от 12в клас, специалност „Растителна защита“, под ръководството на преподавателя си г-н Борислав Илиев , демонстрираха майсторско управление на лек автомобил кат . „В“.