Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения, ученичките Анка Асенова и Фанка Асенова от 11в клас, специалност „Трайни насаждения“, под ръководството на преподавателя си г-н Николай Рачевски , демонстрираха майсторско управление на трактор кат . „Ткт“.