ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“

Учениците от 8 а и 8 в клас,  на Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан, участваха с проекти и презентации на теми: Античност и старогръцката литература – от Омир до Софокъл, изучавана в осми клас. Целта на участието е презентиране на уроци за нови знания и обобщения в часовете по литература. Потопиха ни  в света на боговете, митовете за Едип цар и Прометей, произведенията на Омир-„Илиада“, Сафо-„Любов“ и  Софокъл -„Антигона“.

Учениците осъществиха своите задачи със съдействието на преподавателите по български език и литература – г-жа Таня Радичкова и г-жа Минка Петкова. Проектите и презентациите са част от  „Проектно-изследователския подход в обучението по български език и литература, история и цивилизации, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда“.