УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ В ДВА НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ

 Учениците от ПГСС – Татяна Димова,  Велизара Моллова, Марияна Велкова, Снежана Маркова и Гочо Василев от VIIIА клас; Петър Василев, Найден Алексов и Никола Василев от VIIIБ клас; Еманоела Иванова от VIIIВ клас; Християна Начкова, Ангелина Мирославова, Маргарита Петрова и Георги Стойков от IXА клас; Йоанна Стойчева и Кристиян Давидов от IXБ клас; Кристияна Гинева от XА клас взеха участие в Националните конкурси – за рисунка „Вълшебният свят на Родопите” и за фотография, организирани от ОДК – Кърджали, по повод Националният празник на детското изкуство в града.

Прекрасни рисунки и снимки, уловили красотата на природата, чрез художествената фотография, отпътуваха към родопския град.

Очакваме нови награди и много усмивки! Успех на всички!