Учениците от IXА клас, професия „Ресторантьор“ под ръководството на преподавателя си г-жа Димитрина Иванова направиха макети на бактерии, вируси и бактериофаги в часовете по микробиология.