ГОСТИ ОТ ФРАНЦИЯ В ПГСС

               На 30.09.2022 год. Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан, посрещна група преподаватели от Института по природа и  агро-хранителни науки в Бордо, Франция.

Колегите се запознаха с дейността на училището, специалностите по които се обучават учениците. Разгледаха материалната база на гимназията и проведоха  разговори с ръководството на ПГСС , във връзка с бъдеща обмяна на опит между преподаватели и ученици от България и Франция.

Гостите от Франция посетиха и винарско имение Мидалидаре село Могилово,  където се запознаха с базата и технологията  за производство на различни видове вина.