На 15.09.2022 год. в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан се проведе тържествено откриване на учебната 2022/2023 година.