Във връзка с празника на химията 2022г. и организирания от „Съюза на Химиците в България, Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Федерация на научно-техническите съюзи и РУО-София конкурс за изготвяне на презентация, постер или есе под надслов „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“, Анелия Иванова, Християна Начкова, Александър Петков и Денислав Диянов ученици от Професионална гимназия по селско стопанство и госпожа Галина Матева преподавател по химия и опазване на околната среда получиха сертификати за участие в категория изработване на постер във втора възрастова група 8-10 клас. Темата на изготвения от тях проект е „Случайни открития в химията“.
Поздравления!