На 01.07.2022год. в в Балнеокомплекс АкватониК –Велинград преподавателите от ПГСС гр. Чирпан участваха в обучение на тема „Емоционална и социална интелигентност“ с лектор Росица Райкова. Обучението е част от вътрешноинституционалната квалификационна дейност на училището.