На 22.06.2022год. директорът на ПГСС гр. Чирпан г-жа Таня Тотева връчи дипломите на завършилите ученици от випуск 2022.