На 09.06.2022год. в Конферентната зала на ПГСС гр. Чирпан се проведе разпространение на резултатите по проект №2020-1-BG01-KA102-078769 със заглавие “ Практика в Португалия – ключ към успешна професионална реализация“ по програма „Еразъм+“. Участниците в проекта представиха презентация за  проведената практика в Португали и споделиха впечатленията си от нея.