ОТКРИВАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ РАБОТИЛНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГР.ЧИРПАН

 На 07.06.2022г. в ПГСС, гр. Чирпан се състоя откриване на комплекс от учебни работилници и лаборатории по специални предмети в областта на механизацията на селското стопанство.

    Гости на събитието бяха: заместник-министър в министерство на образованието и науката г-жа Мариета Георгиева; г-жа Милена Йолдова – началник на РУО / регионално управление на образованието/  Стара Загора; г-н Иван Станчев- Председател на Общински съвет, гр. Чирпан и г-жа Ангелина Паскалева- директор на дирекция Образование, култура, социални и младежки политики и туризъм“.

    Тържеството започна с водосвет, отслужен от отец Иван. Последва демонстрация от учениците в специализираните работилници и лаборатории:

  • Лаборатория по двигатели с вътрешно горене и електротехника обзаведена със средства по Национална програма Модул А „ Модернизиране на системата на професионалното образование“.

В демонстрацията участваха ученици от професиите „ Техник на транспортна техника“, „Електромонтьор“  ,„ Техник на селскостопанска техника“ и „ Машинен оператор“.

Представиха  срез на шаси с  дизелов двигател Fiat с антиспирачна система ABS, хидравлична кормилна уредба и работеща светлинна и сигнална системи.

 Двигателят се задвижва с електричество 220 W  при намалени обороти за да се наблюдават работата на механизмите и системите на автомобила. На среза добре са обозначени и оцветени с различни цветове всички системи и механизми, за да могат учениците нагледно да наблюдават работата им.

Лабораторията е оборудвана и с макет на пневматична спирачна система, окомплектован със всички нейни елементи . Цветните шлаухки отличават различните вериги, което онагледява работата на съвременната спирачна система.

Върху макета за електрическа система на автомобила учениците могат да се обучават за монтаж и демонтаж на елементите й, да я разучат и да откриват и отстраняват повреди.

На учебните модули и стимулационния панел се симулира работата на: електрическото захранване; пусковата система; запалителната система; система на впръскване; охладителна система и други. Всеки ученик, с помощта на персонален компютър, свързан с панела може да симулира работата на компонентите, неизправностите и поведението на работа на системите чрез корекция на параметрите.

В работилницата по металообработване учениците демонстрираха работа с металорежещи машини- фреза, струг и други шлосерски инструменти.

Модерно оборудваните работилници и лаборатории ще способстват за повишаване на качеството на учебния процес и издигане на професионалната подготовка на по-високо ниво.

Събитието продължи с двучасова среща на заместник-министър Георгиева и началник на РУО Йолдова с педагогическия колектив на професионалната гимназия.

Дискутираха се въпроси свързани с: организирането и провеждането на Задължителните държавни изпити за професионална подготовка; нормативни документи в системата на образованието, учебници и учебни помагала; приобщаващото образование на учениците със СОП; използваните платформи и др.