Г-жа Надка Петкова, старши учител по професионална подоготовка в ПГСС гр. Чирпан, беше удостоена с наградата „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Почетното отличие се дава от министъра на образованието и науката.
Поздравления за г-жа Петкова!