НОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПГСС ГР. ЧИРПАН

На 07.11.2013 год.  Директорът на Дирекция „Наука, образование и иновации” към министерството на земеделието и храните д-р Евгения Ачкаканова, представителят на френското министерство на земеделието Жан Клод Бутейе и българския дипломат Веселина Евдокимова от посолството ни във Франция, бяха на посещение в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан. Гостите се запознаха с материалната база и европейските проекти, по които се работи в училището, а също и със специалностите и професиите, по които се обучават учениците  в гимназията.

Повод за посещението на  високопоставените гости бяха успешно реализираните от училището над 30 национални и международни проекти и бъдещата програма за осъществяването на обмен чрез стажове на ученици, обучаващи се в областта на земеделието.

Проведе се среща между гостите, ръководството на гимназията,председателя на  училищното настоятелство и преподаватели, на която бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество при реализиране на  международен обмен на ученици от България и Франция.

Гостите се включиха и в представянето на резултатите от проект №2012-1-BG1-LEO01-06830 “Биологичното земеделие и селският туризъм – път към дълголетие ” – десетият реализиран проект на ПГСС със съдействието и финансовата подкрепа на ЕС по секторна програма „Леонардо Да Винчи“, осъществен в Италия през лятото на 2013 год.  със съдействието на партниращата организация Mоst Consult S.r.l.

Презентацията на  резултатите  от проведената практика се проведе в Шато – Хотел „Trendafiloff“ – Чирпан.  Присъстваха кмета на град Чирпан, зам. кметове на община Чирпан и община Братя Даскалови, общински съветници, учители, членове на училищното настоятелство, представители на институции партньори по проекти и бизнеса. Участниците в проекта, 20 ученика от специалностите „Селски туризъм“;“Малък и  среден бизнес“; „Механизация на селското стопанство“, „Растителна защита и агрохимия“, представиха по вълнуващ начин придобитите в резултат на транснационалната практика  знания, умения и компетенции.

Представянето започна с филм, разказващ за основните цели на проекта, избора на ползватели, проведената езикова, културна и педагогическа подготовка. Подробно бяха онагледени различните дейности, извършвани от учениците по време на триседмичната практика в Италия.

В земеделска ферма в Корта Кастелето учениците са участвали в премахването на вредители по културите и отстраняване на заболели растения.

С основните дейности по посрещането и настаняването на гости в селска къща и   различни видове атракции,  учениците се запознаха във фатория Пикола.

В света на италианската кухня, ползвателите бяха въведени от шеф Марко и шеф Енрико в Де Филипи, Арона, където имаха възможност да участват в приготвянето на италиански ястия и подредба на маси за различни видове празници.

Собствениците на Фатория дел Точе, специализирана в отглеждане на пчелни кошери и добиване на екологично чист мед, създадоха условия за формиране на умения на учениците по отношение  на разпознаването на пчелите, пакетирането на меда и приготвянето на различни храни и напитки, съдържащи мед.

Умения за планиране и организиране престоя и свободното време на гостите учениците придобиха във ферма- екохотел „Каза дел Алио“. Практическата дейност на ползвателите беше свързана с отглеждането на лозя по биологичен път, отглеждането на животни в среда близка до естествената, подредба на ресторант и др.

По време на престоя си в Италия, учениците  обогатиха познанията си за нейната история бит и култура, посетиха градовете Арона, Стреза, Милано, Генуа и крайбрежието на езерото Лаго Маджоре.

За да демонстрират придобитите знания  и умения по време на практиката,  учениците представиха спектакъл, в който по изключително артистичен начин показаха нагледно приготвянето на традиционни български и италиански ястия и сервирането им според изискванията на етикета. Присъстващите получиха и рецептите за приготвянето им.

Директорът на ПГСС Чирпан, г-жа Таня Тотева, връчи на всички участници в проекта документи, отразяващи степента на усвоените знания, умения и компетенции: удостоверение за владеене на ниво по английски език, удостоверение за проведена културна и педагогическа подготовка и сертификат „ EUROPASS – Мобилност“.

Представянето на учениците завърши с колективно изпълнение на флаш моп.

Присъстващите гости дълго  аплодираха участниците и изказаха възхита от тяхното представяне.