Среща на тема качествено професионално обучение

 

На 16 септември 2013год. в ПГСС гр. Чирпан, както във всички български училища, бе открита новата учебна година.

Това беше едно изключително вълнуващо събитие, защото на него присъства президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, който поздрави всички ученици, учители и гости. В своето слово г-н Плевнелиев подчерта, че професионалното образование трябва да бъде приоритетно, тъй като е изключително важно за добрата реализация на младите хора.

След тържествения ритуал Президентът посети учебните работилници и кабинети и се запозна с МТБ на училището.

После се проведе среща на тема “Качествено професионално обучение, възприети добри практики от партньори от ЕС, производствена практика на реални работни места, сътрудничество между бизнеса и училището“. На срещата присъстваха бивши и настоящи ученици на ПГСС, учители, членове на училищното настоятелство, кмета на град Чирпан, зам. кметове, председателят на Общинския съвет, общински съветници, представители на институции партньори по проекти и бизнеса.

Своите мнения и опит, относно професионалната подготовка и практика, споделиха участниците в срещата.

Г-жа Тотева, директор на училището,  презентира спецификата на обучение в ПГСС гр. Чирпан.

Г-жа Росица Райкова-старши учител по професионална подготовка представи вижданията на учителския колектив за учебните практики, като изрази мнение, че най – удачно е тези практики да се провеждат в училището, в което да има подходяща за целта, съвременна МТБ.

Христо Желев – бивш възпитаник на ПГСС разказа за това, как прилага наученото в училище по професионална подготовка в семейната ферма.

Петя Калчева-бивша ученичка в спец. „Икономист мениджър“, студентка в УНСС, представи работата си по проект „Млад фермер“.

Иван Станчев – общински съветник, член на Училищното Настоятелство към ПГСС и управител на фирма „Стрейтc, сподели наблюденията си от провеждането на дейности по проект „Ученически практики“  в неговата фирма и изрази мнение, че това е една много полезна дейност, която трябва да се развива и за в бъдеще с активното съдействие на бизнеса и държавата.

Г-н Плевнелиев говори за дуалната система в образованието, а именно практиката да се води в реални производствени условия. Според него това е една ефективна, развиваща професионалните умения на младите хора, дейност.