Тържествено изпращане на випуск 2022 на 13.05.2022г.