Ден на самоуправлението в ПГСС

Днес – 9 май в Деня на Европа, отново сме готови за участие в ученическото самоуправление. Учениците от ученическия младежки съвет изпълняваха задачи възложени им от директора, заместник директорите, учители. Целта е учениците да се запознаят как работи системата и самите те да участват в това, макар и за един ден.
Ролята на директор и помощник на г-жа Тотева пое Александър Петков, ученик от 9б клас. Таня Златкова и Милена Чобанова, ученици от 10 клас, изпълняваха задачи възложени им от заместник директорите – г-жа Нинова и г-жа Рашева. Петя Стефанова – ученичка от 8а клас беше главен счетоводител, а Йоанна Стефанова – ученичка от 8б клас – административен секретар. Денислав Диянов и Александър Георгиев от 9б клас, бяха помощници на домакина и на счетоводителя.
Учениците Ивета Вълкова 10б, Минка Танева 8а и Данаел Генов 8б клас се включиха в Деня на самоуправление в Професионалната гимназия по селско стопанство, като заеха мястото на своя преподавател по български език , г-жа Радичкова, и потопиха съучениците си в света на литературата.
Ролята на учител, заедно с всички задължения като изпитване и оценяване, допадна много на изявилите се. Тяхната увереност и желание бяха отлично оценени.
Учител за един учебен час, а защо не и избор на професия?!