СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА

На 05.05.2022год. в ПГСС гр. Чирпан се проведе среща на поколенията, на която присъстваха бивши и настоящи учители и служители.