Във връзка с честването на 80 години от създаването на ПГСС гр. Чирпан се проведе състезание по професии. Под ръководството но г-н Деню Василев – преподавател по професионална подготовка, учениците от специалност „Механизация на селското стопанство“ показаха своите умения при майсторско управление на трактор.