Във връзка  с честването на 80 години от създаването на ПГСС гр.Чирпан се проведе състезание по професии. Кадрите са от състезанието между учениците от специалност „Растителна защита“ .