СТИПЕНДИИ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 година

Уважаеми ученици,

Срокът за подаване на документи за стипендии  за първи срок на учебната 2013/2014 година е до 18.Х.2013 година. Попълнените молби – декларации за стипендии и придружаващите ги документи предавайте на класните си ръководители в посочения срок.
Месечният доход на член от семейството при кандидатстване за социална стипендия е 310 лева, а служебните бележки за доход на родителите е за периода от месец април 2013  година до месец септември 2013 година включително.

Повече информация по темата ще намерите в секция „Стипендии“ от главното меню на сайта ни.