На 18.04.2022год. директорът на училището г-жа Таня Тотева и преподавателите Светла Радева, София Генова, Цветелина Ангелова, Петър Шопов и Росица Райкова, представиха пред седмокласниците от СУ „Пейо Крачолов Яворов “ гр. Чирпан професиите и специалностите, по които се извършва обучение в ПГСС гр. Чирпан. Учениците изгледаха клип, изготвен от обучаващите се  в  ПГСС ученици , в който те представят по оригинален начин, изучаваните от тях професии.