25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

С постери и различни послания за уважение, толерантност, търпимост, любов, учениците от младежкия съвет организираха отбелязването на 25 март – Ден на търпението.

Идеята е младите хора да защитават значими каузи като взаимното уважение между ученици, учители и родители.