На 25.03.2022год. директорът на училището г-жа Таня Тотева, представи пред четвъртокласниците  от НУ „Свети Климент Охридски “ гр. Чирпан презентация за професиите  и специалностите , по които се извършва обучение в ПГСС гр. Чирпан.