Участие на директора на ПГСС гр. Чирпан г-жа Таня Тотева и ученици от училището в тържеството, организирано от Община Чирпан, по повод 3 март – нащионален празник на Република България и  отбелязване на 144 години от Освобождението на България.