Във връзка с празника на химията 2022г. и организирания от „Съюза на химиците в България, Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Федерация на научно-техническите съюзи и РУО-София  конкурс за изготвяне на презентация, постер или есе под надслов „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“, Анелия Иванова и Християна  Начкова, ученички от VIIIА клас при Професионална гимназия по селско стопанство, участват с  постер във втора възрастова група 8-10 клас. Темата на изготвения от тях проект е „Случайни открития в химията“.

Да им пожелаем успех!