ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА В ПГСС ГР.ЧИРПАН

На 24 февруари 2022 година учениците от Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан отбелязаха Деня на розовата фланелка.

Те подготвиха и раздадоха тематични флаери с мото: „Аз съм ти приятел“.

Учениците от VIIA, ХIА и XIIA клас, под ръководството на г-жа Светлана Дакова, председател на комисията за превенция на противообществените прояви на учениците, изработиха и презентираха постери с призиви.

Всички участници в инициативата бяха облечени в символичния розов цвят на кампанията, призоваващ към добро!